Od wielu lat środki z Unii Europejskiej pozwalają na rozwój firm w Polsce. Dofinansowanie można uzyskać na usługę lub też produkt, który jednak musi mieć innowacyjny charakter.

Dofinansowanie unijne dla firm już istniejących

Od 2019 roku po raz pierwszy zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach jednego postępowania konkursowego. Dodatkową nowością jest możliwość udziału w konkursie nie tylko samych firm, ale także konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych. W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o dotacje samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami, lub instytutami badawczymi. Takie rozwiązanie pozwoli na lepsze planowanie, przygotowywanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych. „Szybka Ścieżka" to największy tego typu program, w ramach którego można ubiegać się o dotacje unijne dla firm już istniejących. W przypadku tego konkursu nie istnieją ograniczenia, jeśli chodzi o tematykę składanego wniosku. Jedynym ograniczeniem jest to, że projekt musi wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – czyli tematykę, która została uznana za najbardziej niezbędną do rozwoju danego regionu. Warunkiem jest też oczywiście innowacyjność. To olbrzymia zmiana w stosunku do lat ubiegłych, kiedy programy cechowały się dużo bardziej wyśrubowanymi kryteriami konkursowymi. Dzięki funduszom firmy mogą rozwinąć się w sensie technologicznym i zyskać nowe narzędzia do budowy swojej pozycji. Fundusze pozwalają też zmienić przestarzałą linię produkcyjną, czy uzyskać wsparcie, jeśli chodzi o produkcje innowacyjnego produktu, czy usług. Dofinansowanie można uzyskać jednakowo na istniejące już produkty czy usługi, jak też te które dopiero planujemy wprowadzić na rynek. Nabór wniosków zaczyna się 3 sierpnia i potrwa do 14 września 2020 roku. Dlatego tak ważne jest, aby stosunkowo szybko przygotować stosowny wniosek, bo czas jak widać jest dość krótki. Wnioski mogą składać mikroprzedsiębiorstwa jak też małe oraz średnie i duże firmy. Co jest pewną nowością w tym wydaniu projektu o pieniądze mogą wnioskować także konsorcja przedsiębiorstw czy naukowo – przemysłowe konsorcja.

banknoty euro w kieszeni spodnii

Dotacje na rozwój firmy

Do dyspozycji już istniejących firm są też fundusze, które związane są z epidemią koronawirusa. Firmy mogą wnioskować o dofinansowanie w zakresie profilaktyki, a także leczenia czy diagnostyki medycznej. W tych projektach wnioskodawca musi przedstawić pomysł, który będzie de facto zapobiegał rozwojowi koronawirusa. Może to być projekt z zakresu poprawy bezpieczeństwa medycznego i biologicznego lub też edukacji społeczeństwa. Wsparcie zyskają też wnioski, które zawierać będą rozwiązania dotyczące funkcjonowania w czasie pandemii. Ważnym warunkiem jest znowu innowacyjność proponowanego rozwiązania, usługi czy produktu i udowodniona jego korzyść dla społeczeństwa.

Kolejną ścieżką tematyczną jest Agrotech. Nabór wniosków z tego programu rusza 10 września 2020 roku. Tutaj o dofinansowanie mogą starać się te podmioty, które planują wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolniczym i produkcyjnym. Oprócz dofinansowania, przedsiębiorstwa i konsorcja mogą starać się o nisko oprocentowane kredyty. Ze względu na pandemie koronawirusa zniesiono wiele obostrzeń i limitów, jeśli chodzi o przyznawanie kredytów. Między innymi nie wymaga się już limitu premii technologicznej, a wiele kosztów kwalifikowanych, które wcześniej nie mogły być finansowane z unijnych kredytów i dotacji, w tym, projekcie mogą być w ten sposób rozliczane. W tym przypadku nabór wniosków rozpocznie się najszybciej, bo już 1 czerwca 2020 roku.

Oprócz tego można też wnioskować o wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone w całości na inwestycje technologiczne. Chodzi tu o zakup nowych technologii lub ulepszenie już istniejących. Dotyczy to jednakowo sprzętu, linii produkcyjnej jak też nowych maszyn i produktów. We wniosku należy uzasadnić zakup danego produktu czy maszyny i uzasadnić jak wpłynie to na wdrożenie nowej technologii. Ostatnim projektem jest regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego. Tutaj wnioski można składać aż do 28 sierpnia. Podobnie jak w przypadku wszystkich projektów, kluczem jest innowacyjność. Zatem dofinansowanie uzyskać można na inwestycje w aparaturę badawczą, a także rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. Wsparcie powinno w konsekwencji przyczynić się do rozwoju działów badawczo – rozwojowych w danym przedsiębiorstwie lub uzupełnić aktualne zaplecze w tym zakresie czy ostatecznie zmienić formę świadczenia usług.