To naprawdę okropny sposób na rozpoczęcie dnia: naciskasz przycisk zasilania na komputerze i nic się nie dzieje.

Istnieje wiele powodów, dla których komputer nie włącza się i często niewiele jest wskazówek, co może być problemem. Jedynym symptomem jest zazwyczaj prosty fakt, że "nic nie działa", co nie jest zbyt wiele do zrobienia.

Oto, co musisz zrobić:

  1. Przeczytaj pierwszą część poniżej (dzięki temu poczujesz się lepiej).
  2. Wybierz najlepszą instrukcję rozwiązywania problemów od dołu w oparciu o sposób działania Twojego komputera lub wybierz ostatnią, jeśli Twój komputer zatrzyma się w dowolnym momencie z powodu komunikatu o błędzie.

Twoje pliki są prawdopodobnie w porządku. Większość ludzi ma tendencję do paniki w obliczu komputera, który nie chce się uruchomić, obawiając się, że wszystkie ich cenne dane zniknęły na zawsze.

To prawda, że najczęstszym powodem, dla którego komputer nie uruchomi się, jest to, że kawałek sprzętu zawiódł lub powoduje problem, ale ten sprzęt nie jest zazwyczaj dysk twardy, część komputera, który przechowuje wszystkie pliki.

Innymi słowy, Twoja muzyka, dokumenty, e-maile i wideo są prawdopodobnie bezpieczne - nie są one po prostu dostępne w tej chwili.

Komputer nie wykazuje żadnych oznak mocy. Spróbuj wykonać te kroki, jeśli komputer nie włączy się i nie będzie wykazywał żadnych oznak odbioru mocy - nie będą działać wentylatory i nie będą świecić się światła na laptopie lub tablecie, ani z przodu obudowy komputera, jeśli używasz komputera stacjonarnego.

Komputer włącza się i wyłącza. Wykonaj poniższe kroki, jeśli po włączeniu komputera zostanie on natychmiast wyłączony.

Oto, co należy zrobić, gdy komputer wyłączy się podczas uruchamiania.

Prawdopodobnie usłyszysz, jak włączają się wentylatory wewnątrz komputera, zobaczysz, że niektóre lub wszystkie światła na komputerze się włączają lub migają, a wtedy wszystko się zatrzyma.

Nic nie zobaczysz na ekranie i możesz albo nie słyszeć sygnałów dźwiękowych dochodzących z komputera, zanim sam się wyłączy.

Komputer włącza się, ale nic się nie dzieje. Jeśli po włączeniu komputera wydaje się, że otrzymuje on zasilanie, ale nic nie widać na ekranie, spróbuj tych kroków w celu rozwiązania problemów.

Oto, co zrobić, gdy komputer zaczyna się, ale nic się nie dzieje

W takich sytuacjach lampki zasilania pozostaną włączone, prawdopodobnie usłyszysz pracujące wentylatory wewnątrz komputera (zakładając, że ma on włączony) i możesz, ale nie musisz słyszeć jednego lub więcej sygnałów dźwiękowych dobiegających z komputera.

Taka sytuacja jest prawdopodobnie najbardziej powszechna w naszym doświadczeniu pracy z komputerami, które nie chcą się uruchomić. Niestety jest to również jeden z najtrudniejszych do rozwiązania problemów.

Komputer zatrzymuje się lub ciągle się restartuje podczas POST. Użyj tego przewodnika, gdy komputer włącza się, pokazuje przynajmniej coś na ekranie, ale potem zatrzymuje się, zatrzymuje, lub uruchamia się ponownie w kółko podczas Power On Self Test.

Oto, co należy zrobić, gdy komputer zatrzyma się podczas POST

POST na komputerze może wystąpić w tle, za logo producenta komputera (jak pokazano tutaj z Dell laptopa), lub może faktycznie zobaczyć zamrożone wyniki testów lub inne wiadomości na ekranie.

Windows zaczyna się ładować, ale zatrzymuje się lub restartuje na BSOD. Jeśli twój komputer zaczyna się ładować, ale zatrzymuje się i wyświetla niebieski ekran z informacją o nim, to spróbuj wykonać te kroki. Przed pojawieniem się niebieskiego ekranu możesz zobaczyć lub nie ekran plusków Windows.

Jak naprawić niebieski ekran śmierci

Ten rodzaj błędu nazywany jest błędem STOP, ale częściej nazywany jest niebieskim ekranem śmierci lub BSOD. Otrzymanie błędu BSOD jest częstym powodem, dla którego komputer nie chce się włączyć.

System Windows zaczyna się ładować, ale zatrzymuje się lub uruchamia ponownie bez błędu. Spróbuj wykonać te kroki, gdy komputer włączy się, zacznie ładować system Windows, ale następnie zatrzyma się, zatrzyma lub uruchomi ponownie w kółko, bez generowania jakiegokolwiek komunikatu o błędzie.

Oto, co należy zrobić, gdy komputer zatrzyma się podczas uruchamiania systemu Windows

Zatrzymanie, zamrożenie lub ponowne uruchomienie komputera może nastąpić na ekranie pluskania systemu Windows (pokazanym tutaj) lub nawet na czarnym ekranie, z migającym kursorem lub bez niego.

Windows wielokrotnie wraca do ustawień startowych lub ABO. Skorzystaj z tej instrukcji, gdy po każdym ponownym uruchomieniu komputera pojawi się ekran Ustawienia startowe (Windows 8, pokazany tutaj) lub Zaawansowane opcje uruchamiania (Windows 7/Vista/XP) i nie zadziała żadna z opcji uruchamiania systemu Windows.